Časná vazba

Časná vazba je vyhledávání prováděné pouze v dokumentech, ke kterým má uživatel přístup. (Viz také Pozdní vazba.)