Jak Muziker a Luigi’s Box vylepšily doporučení produktů

Připraveni na inspiraci? Podívejte se na naši studii případu a dozvíte se, jak Muziker a Luigi's Box společně zpřevratili online doporučení produktů.

Jak Muziker a Luigi’s Box vylepšily doporučení produktů

Spolupráce mezi společnostmi Muziker a Luigi’s Box je příkladem úspěšné implementace inovativního nástroje Luigi’s Box Recommender, která vedla ke zvýšení prodeje a přinesla vysokou přidanou hodnotu pro klienta a jeho zákazníky. Společně se nám podařilo objevit nové možnosti nástroje Recommender a úspěšně je implementovat. Personalizace obsahu je dnes aktuálním tématem pro každý e-shop a individuální přizpůsobení je nezbytnou součástí vývoje našich produktů.”

Co je Muziker?

Muziker je přední evropský multisegmentový internetový obchod specializující se na prodej produktů pro všechny volnočasové aktivity, které mají lidem přinášet radost. Celé portfolio je k dispozici zákazníkům ve více než 30 zemích. Muziker, jak víme, je stabilní partner, který se neustále snaží inovovat a poskytovat svým zákazníkům něco navíc.

Jeden z našich prvních klientů

Muziker byl jedním z prvních klientů, kteří začali ve svém e-shopu využívat služby vyhledávače Luigi’s Box Search. Již před lety, v počátcích spolupráce, si uvědomili důležitost kvalitního vyhledávání pro své zákazníky. S naší pomocí se jim podařilo vytvořit efektivní a přesný systém vyhledávání produktů, který zákazníkům umožňuje rychle a snadno najít přesně to, co hledají. Bylo proto logické, že při hledání personalizovaného doporučování (Recommender) se Muziker obrátil opět na nás.

Proč právě Recommender?

Personalizace obsahu je dnes nepostradatelnou součástí vývoje internetových obchodů a Muziker si uvědomuje důležitost této strategie pro získání a udržení zákazníků. Nástroj Luigi’s Box Recommender umožňuje klientovi zmapovat zvyky a preference zákazníků a na základě těchto údajů jim nabídnout produkty, které je zaujmou a budou pro ně relevantní. Tím se zvyšuje šance, že zákazníci objeví a zakoupí produkty, které hledají právě v jejich e-shopu, a to má přímý vliv na jejich spokojenost a loajalitu ke značce.

“Chceme nástroj pro doporučování produktů, ale jen ten nejlepší!”

Společnost Muziker se jako náš klient od počátku snažila využívat inovativní technologie a strategie, aby zlepšila svůj e-shop a poskytla zákazníkům lepší a personalizovanější nabídku produktů. Proto chtěla do svého e-shopu implementovat různé nástroje na doporučování, a to nejen na úrovni detailu produktu nebo nákupního košíku. Nebyla to však úplně jednoduchá cesta, protože Muziker chtěl ten nejlepší produkt a chtěl vybírat logicky.

Hackathon v Muzikeru

Víte, co je to hackathon? Je to akce, při které se lidé setkávají na několik hodin nebo dní a intenzivně spolupracují, aby vytvořili například softwarové řešení aktuálního problému nebo výzvy. Přesně pro takovou se rozhodl Muziker. „V rámci hackathonu jsme se zaměřili na personalizaci obsahu webových stránek. Před jeho začátkem jsme několik dní finalizovali témata a rozhodli jsme se využít řešení Luigi’s Box Recommender, protože jsme již měli pozitivní zkušenosti s jejich vyhledávací službou,“ říká o hackathonu technický ředitel společnosti Muziker Ondrej Proksa.

Ve středu večer kontaktovali Ondreje Kaššáka, našeho datového vědce, s požadavkem na recommender, který by fungoval nejen v košíku a na produktových stránkách, ale také na domovské stránce, na stránkách segmentů i kampaní. V pátek ráno už poslal základní návrh doporučovače.

Hackathon začal v pátek a během diskuzí se klient rozhodl, že kromě produktů bychom mohli na domovské stránce doporučovat i kategorie, protože jich mají mnoho a chtěli zákazníky navést nejen na konkrétní produkty, ale i na příslušné kategorie. V pátek večer s tímto požadavkem opět kontaktovali Ondreje a o pár hodin později, do rána, bylo řešení hotové. „Byl jsem překvapen rychlostí, s jakou Ondrej připravil řešení, které splnilo naše očekávání, zejména proto, že jsme se pohybovali mimo běžné produkty a pracovali s kategoriemi,“ vzpomíná Ondrej Proksa ze společnosti Muziker. „Zapojili jsme také náš product content tým a vymysleli adaptabilní systém, ve kterém můžeme vytvářet různé ovládací prvky na domovské stránce nebo na stránkách segmentů,“ pokračuje. „V sobotu jsme integrovali Luigi’s Box Recommender, naprogramovali systém ovládacích prvků a v neděli jsme ho mohli prezentovat.“

Hledání řešení

Výzvou pro nás bylo, jak vytvořit Recommender na domovské stránce, který by nedoporučoval produkty, ale kategorie. Kategorie mají zcela jiné soubory dat a vstupních informací. Proto musí být takové doporučení přizpůsobeno tomuto specifickému účelu – s takovým požadavkem klienta jsme se setkali poprvé.

Představte si, že vstoupíte na domovskou stránku svého oblíbeného e-shopu a zobrazí se vám doporučení na konkrétní kategorie, a nikoliv na produkty podobné těm, které jste si již zakoupili nebo je doplňují. Skvělé, že? Neumíte si to představit? Podívejte se na obrázek níže.

Muziker samozřejmě vyžadoval také doporučení na úrovni kategorie a některých segmentů, jako například https://www.muziker.sk/golfove-potreby. A to nejen jedno, ale hned několik. Doporučení se tedy musí načíst a zobrazit opravdu rychle, aby se minimalizovala doba načítání stránky. Koneckonců s rychlostí načítání webových stránek v online prostoru bojujeme všichni. Protože jsme zadání splnili a dodali naši inovaci, vyhráli jsme hackathon společnosti Muziker.

Multiple types of recommended items according to category

Implementace Recommenderu

Po úspěšném hackathonu nás potěšily přesvědčivé výsledky. Tím spíš, když jsme se dozvěděli, že společnost Muziker chce naši implementaci začlenit do svého plánu – to je vždycky dost zásadní věc. Nejde totiž o žádný pokus nebo zkušební verzi. Obě strany si uvědomují, že sice mají dostatečný prostor na přípravu, ale zároveň je tu finální termín implementace a vše musí „šlapat jako hodinky“. Na základě naší úspěšné minulé spolupráce jsme již měli představu o tom, jak Muziker funguje a jaké jsou jeho požadavky, čehož jsme samozřejmě maximálně využili.

Klient měl jasnou představu, že potřebuje do svého e-shopu implementovat personalizované doporučování produktů podle konkrétních požadavků, a zároveň měl motivaci toho dosáhnout co nejrychleji a nejefektivněji.

Od implementace po spuštění uběhlo několik týdnů. Předcházelo mu další testování a dolaďování. Bylo nutné „vyčistit“ kód tak, aby vše fungovalo správně a samozřejmě bylo i dlouhodobě udržitelné a snadno použitelné na dalších místech.

Výrazná podpora a rychlá pomoc během vývoje

V Luigi’s Boxu si svých klientů vážíme. Naším úkolem je vytvářet pro každého klienta prostředí, které ho podporuje v inovacích a neustálém zlepšování online zákaznické zkušenosti. Spolupráce s klientem znamená rychlé a flexibilní nasazení našich řešení, což nám umožňuje vyhovět jejich měnícím se požadavkům. Silná podpora a rychlá reakce během vývoje jsou klíčovými faktory, které nám umožňují budovat dlouhodobá a prosperující partnerství.

Jak dodal technický ředitel společnosti Muziker, Ondrej Proksa: „Tým Luigi’s Boxu nám během vývoje poskytl velkou podporu a pohotovou pomoc, díky kterým personalizace v doporučeních plně vyhovuje našim potřebám i potřebám našich zákazníků.“

Vlastní integrace a personalizace na webových stránkách

Někdy to není vůbec jednoduché. Při komunikaci se však vždy zaměřujeme na maximální spolupráci, abychom identifikovali a vyřešili všechny problémy, které se mohou během vývoje a implementace našich nástrojů objevit.

Kromě technické podpory a pomoci při vývoji poskytujeme zákazníkům, jako tomu bylo i v případě společnosti Muziker, odborné rady a doporučení týkající se osvědčených postupů při implementaci našich produktů.

Zajímavou specialitou je doporučování kategorií

Jak jsme zmínili výše, jedním ze speciálních nástrojů, který není příliš rozšířený, je doporučení kategorií, které je jedinečné tím, že to, co se doporučuje, nejsou produkty nebo příslušenství, ale právě kategorie. Možná si říkáte, že na domovské stránce toho moc nezmůžeme, ale to byste se divili.

Čím častěji a více zákazník nakupuje, tím přesnější jsou předpovědi šité přímo na míru každému z nich, a to platí nejen pro produkty. Při pohledu na výsledky zjistíme, že doporučování přináší mnoho interakcí. V posledních měsících například došlo ke stovkám tisíc zobrazení, desítkám tisíc kliknutí na doporučení a mnoha konverzím. Při přechodu na asistované konverze je jich téměř tisíckrát více. Stačí vynásobit průměrnou hodnotou objednávky a je jasné, že by bylo chybou takový nástroj nepoužívat.

A co A/B testování?

A/B testování je jednoduchý a efektivní nástroj, který klientovi umožňuje porovnat dvě varianty webových stránek, textu, aplikace nebo obrázku a zjistit, která z nich je pro uživatele vhodnější. Spočívá v testování dvou variant (A a B) a podle vyhodnocení dat se rozhodne, která z nich je produktivnější. V našem případě se jedná o dvě varianty recommenderů.

Pojďme se na to podívat. Během používání provádí Muziker několik souběžných A/B testů. Průběžné testování je důležité, protože jako klient máte přehled o aktuálním stavu recommenderů a můžete jej následně vylepšit. Podívejme se na jeden letní test po nasazení v letošním roce.

Testování probíhalo na doméně MUZIKER.CZ. V tomto konkrétním případě byly testovány a vyhodnocovány dva recommendery: Vyskakovací okno košíku a detail produktu. Porovnávali jsme původní verze recommenderů s verzemi Luigi’s Boxu.

Vizuálně se jedná o dva recommendery:

Luigi's Box popup basket

Srovnání s výkonem stávajících recommenderů

Vyskakovací okno s košíkem zaznamenalo zvýšení ve všech metrikách:

  • Počet impresí doporučení byl vyšší o téměř 62 %.
  • Počet kliknutí na doporučení byl vyšší o více než 100 %.
  • Počet uživatelů, kteří klikli na doporučení, byl vyšší o 93 %.
  • Počet konverzí z doporučení byl vyšší o 50 %.

Recommender v detailu produktu zaznamenal podobné výsledky:

  • Počet impresí doporučení byl vyšší o 60 %.
  • Počet kliknutí na doporučení byl 1,47krát vyšší (nebo o 147 %, pokud použijeme procenta).
  • Počet uživatelů, kteří klikli na doporučení, byl 1,2krát vyšší (nebo o 120 %, pokud použijeme procenta).
  • Počet konverzí z doporučení byl 1,1krát vyšší (nebo o 110 %, pokud použijeme procenta).
Metrika
Vyskakovací okno s košíkem (%)
Detail produktu (%)
Metrika Imprese
Vyskakovací okno s košíkem (%) 62
Detail produktu (%) 60
Metrika Kliknutí
Vyskakovací okno s košíkem (%) 100
Detail produktu (%) 147
Metrika Kliknutí uživatelů
Vyskakovací okno s košíkem (%) 93
Detail produktu (%) 120
Metrika Konverze
Vyskakovací okno s košíkem (%) 50
Detail produktu (%) 110

Výsledky A/B testů našich recommenderů byly opravdu pozoruhodné a potvrdily účinnost služby Luigi’s Box Recommender. V obou případech byl rozdíl výrazný, což nám dalo jistotu, že jsme na správné cestě k optimalizaci zákaznické zkušenosti v e-shopu a ke zvýšení prodeje.

Dlouhodobá spolupráce

V našem demo obchodě používáme také data Muzikeru

Díky spolupráci se společností Muziker jsme získali přístup k jejich katalogům produktů, které po dohodě používáme i v našem demo obchodě. Nemusíme tedy vytvářet ukázková data z vymyšlené struktury, ale můžeme pracovat s již existujícími strukturovanými daty, což zjednodušuje proces testování i prezentace.

Muziker data in Luigi's Box demoshop

Vývoj doporučovacích funkcí použitelných pro klienty Luigi’s Boxu

Jednou z našich priorit je neustálý vývoj a zdokonalování funkcí našeho nástroje pro doporučování. Ve spolupráci se společností Muziker jsme vyvinuli a implementovali různé doporučovací funkce, které jsme pak mohli nabídnout dalším klientům. Mezi ně patří personalizovaná doporučení, doplňková doporučení, doporučení pro cross-selling a mnoho dalších funkcí. Díky spolupráci se společností Muziker jsme měli možnost otestovat a ověřit efektivitu těchto funkcí na jejich platformě ještě předtím, než jsme je implementovali pro další zákazníky Luigi’s Boxu. Našim klientům tak můžeme poskytnout vysoce výkonný recommender.

Jak pomáhají řešení Luigi's Box zvyšovat tržby jednomu z největších hráčů na naší e-commerce scéně.

Shrnutí

Během spolupráce vnímáme naše klienty především jako partnery. A partnerství přináší výhody oběma stranám. Jak jasně dokládá tato případová studie, personalizace obsahu a doporučování produktů zákazníkům jsou pro internetové obchody zásadními nástroji. Společnost Muziker si uvědomuje jejich důležitost a spolupracuje s Luigi’s Boxem na vytvoření ideálního nástroje na doporučování. Data ukazují, že taková doporučení přinášejí významné interakce a konverze, zvyšují spokojenost zákazníků a obrat obchodu. Jak jsme již zmínili, klíčovým nástrojem pro ověření účinnosti těchto doporučení je pak A/B testování.

Význam personalizovaného doporučování je zřejmý: posiluje loajalitu zákazníků, zvyšuje věrnost značce a v konečném důsledku zvyšuje zisky obchodu. Společnosti Muziker a Luigi’s Box nastavily nový standard vzájemných vztahů, který by mohl inspirovat mnoho dalších podniků.

A co vy? Používáte již náš nástroj Luigi’s Box Recommender?

Jaké výhody přináší Luigi's Box našim klientům

11teamsports dosáhl 38,46% nárůstu AOV s naší pomocí

Podívejte se, jak 11teamsports dosáhl 38,46% nárůstu hodnoty košíku! Luigi's Box mění vyhledávání v předním evropském obchodě s týmovými sporty.

Přečíst případovou studii

Druck.at:  zvýšení míry konverze z vyhledávání o 113,51 %

Seznamte se s pozoruhodným 113,51% nárůstem konverze z vyhledávání u druck.at! Luigi's Box způsobil revoluci ve vyhledávání, a pozvedl tak pozici předního rakouského poskytovatele online tisku.

Přečíst případovou studii

Real Dutch Food: Snížení „nulových výsledků vyhledávání“ o 48 %

Společnost Real Dutch Food snížila „nulové výsledky vyhledávání“ o 48 %, takže zákazníci již nebudou hladoví po relevantních výsledcích.

Přečíst případovou studii

Přizpůsobení našeptávače pro Zoot přineslo zvýšení míry konverze o 2,5 %

Zoot je internetový obchod s módou, který je součástí největšího českého módního domu Digital People. Spolu se svou podznačkou Bibloo působí v 11 evropských zemích a nabízí více než 1 milion produktů od 300 módních značek.

Přečíst případovou studii

Gandalf: Zvýšení AOV z vyhledávání o +9,4 %

Gandalf.com.pl je polský e-shop s více než 300 000 knihami, audioknihami, e-knihami, hudbou, filmy, hrami a dalším zbožím.

Přečíst případovou studii
;