Kolik zákazníků používá vyhledávání? Dozvíte se v našem e-booku!

Správná doporučení produktů dokážou zvýšit obrat

Luigi's Box Recommender nabízí řadu výhod, se kterými můžete pohodlně zvýšit obrat svého e-shopu.

Správná doporučení produktů dokážou zvýšit obrat

Luigi’s Box Recommender je inteligentní nástroj, který ve vašem e-shopu zobrazuje boxy s personalizovaným doporučením produktů. Vytváří je pro každého zákazníka na míru pomocí umělé inteligence.

Zobrazuje například:

Domovská stránka

  • nedávno prohlížené produkty,
  • novinky
  • oblíbené produkty

Podrobnosti o produktu

  • podobné produkty
  • související produkty
  • oblíbené produkty stejné značky/kategorie

Doporučení se mohou zobrazovat i v různých dalších částech e-shopu, například přímo v nákupním košíku, v detailech kategorie apod.

A/B testování v e-shopu NAUREUS

V období od 9. listopadu do 3. prosince 2021 jsme ve spolupráci s e-shopem  NAUREUS (www.naureus.sk)  provedli rozsáhlé  A/B testování s cílem sledovat výkonnost nasazeného personalizovaného doporučení od Luigi’s Boxu.

Slevy jsou nejúčinnější na domovské stránce

Kromě dvou stávajících boxů s doporučením jsme na domovskou stránku umístili také dva nové – „Pro vás“ a „Naposled prohlížené“. První z nich pracuje s daty získanými z návštěvy zákazníka v obchodě a sleduje jeho chování – kam kliknul, co si prohlížel nebo co koupil. Druhý zobrazuje poslední produkty prohlížené v e-shopu a umožňuje zákazníkovi se k nim pohodlně vrátit. V tomto případě se paradoxně v obou případech nejlépe osvědčil původní box s doporučením slevy.

Druhým nejúspěšnějším boxem byl box  „Pro vás“, který byl pro návštěvníky stejně zajímavý jako výše zmíněná doporučení slev (stejný CTR* 1,6 % a stejný CVR** 46,5 %) a který přinesl až 84 asistovaných konverzí. U personalizovaného doporučení na domovské stránce se jedná o velmi dobrý výsledek.

V případě doporučení „Naposledy prohlížené“*** dosáhla původní varianta lepšího výsledku, a to CTR 1,2 % oproti 0,4 % u varianty Luigi’s Boxu, což vedlo k 207 asistovaným konverzím (oproti 74 u varianty Luigi’s Box). Důvodem může být skutečnost, že původní varianta má pravděpodobně přesnější informace o historii uživatelů.

*Click-Through Rate neboli míra prokliku je poměr mezi počtem kliknutí na reklamní odkaz a počtem jeho zobrazení, vyjádřený v procentech.

**Conversion Rate neboli míra konverze nebo „konverzní poměr“ je poměr počtu úspěšných akcí k počtu návštěv stránky vyjádřený v procentech.

***Pozn.: Ve statistice „naposledy zobrazené“ jsou zahrnuty i výsledky ze stejnojmenné sekce, ale byly umístěny vedle údajů o produktu, protože analytický nástroj nedokáže tyto údaje rozlišit.

Doporučení v košíku s více než 50% konverzním poměrem

V původní verzi webu nebylo personalizované doporučení v košíku vůbec nasazeno, takže jsme neměli k dispozici data pro srovnání. Verze s nasazeným doporučením od Luigi’s Boxu však přesto dosáhla krásných čísel – až 2,6 % CTR a 50,8 % CVR, což vedlo k 286 asistovaným konverzím v 96 relacích.

2,6 %

CTR

50,8 %

CVR

286

asistované konverze

96

relace

Až 1,8x více konverzí díky doporučením v detailu produktu

Doporučení v detailu produktu byla nasazena pouze na 16 dní, ale i tak dosáhla vyššího CTR (o 4,7 %) ve srovnání s původní verzí. Ta dosáhla CTR 3,2 %, zatímco CVR bylo srovnatelné – 30 % oproti 34 %. Počet asistovaných konverzí byl s nasazením personalizovaného doporučení 1,8krát vyšší, konkrétně 552 asistovaných konverzí oproti 313 konverzím.

Doporučení v kategoriích s téměř pětinásobnými konverzemi

Původní varianta obsahovala box s doporučeními TOP produktů z dané kategorie, zatímco varianta Luigi’s Box zobrazovala v dané kategorii doporučení personalizovaná. Celkově se u varianty Luigi’s Boxu zobrazilo 4x více doporučení s CTR 0,7 % oproti 0,5 % u původní varianty. CVR byla srovnatelná, 41 % oproti 42,9 %. Varianta Luigi’s Boxu vygenerovala celkem 83 asistovaných konverzí, zatímco původní varianta pouze 17.

4,8x

víc asistovaných konverzí s Luigi's Boxem

Jak vidíme, doporučení Luigi's Boxu byla ve všech případech s výjimkou doporučení „Naposledy prohlížené“ lepší a přinesla také více asistovaných konverzí. Proto se klient rozhodl pokračovat ve spolupráci a nadále využívá personalizovaná doporučení ve svém e-shopu.

Up to 5-time increase in recommendation conversions

Place of personalized recommendations in the Naureus.sk e-shop was proven by the last year's A/B. With few exceptions, in most cases, Recommender increased the number of conversions, sometimes up to 5 times.

David Škrobánek
Director, Naureus

Proč se vyplatí používat v e-shopu doporučení?

Luigi’s Box Recommender nabízí řadu výhod, díky kterým můžete pohodlně zvýšit obrat svého e-shopu. Celkově lze říct, že zákazníci, kteří vidí personalizovaná doporučení, nejenže zůstávají ve vašem obchodě déle, ale také méně porovnávají ceny. Kromě toho personalizovaná doporučení:

  • snižují míru opuštění nákupního košíku – zobrazení personalizovaných doporučení na stránce košíku může zlepšit míru opuštění košíku o 4,35 %,
  • zvyšují průměrnou hodnotu objednávky (AOV) – personalizovaná doporučení nabízejí příležitosti ke cross-sell a up-sell, díky čemuž zákazník nakupuje více,
  • prodlužují dobu relace – zákazníci zůstávají v obchodě déle, protože je můžeme zaujmout tím, že jim doporučíme produkty, o kterých neuvažovali nebo které neočekávali,
  • odlišují e-shop od konkurence – až 80 % spotřebitelů tvrdí, že je pravděpodobnější, že nakoupí v e-shopu, který nabízí personalizované služby.

Je až o 56 % pravděpodobnější, že se zákazníci vrátí a znovu nakoupí, pokud jim bude doporučeno něco na míru. Průměrná hodnota nákupního košíku se navíc může zvýšit až o 25 %, což se rozhodně vyplatí!

Jaké výhody přináší Luigi's Box našim klientům

Jak Muziker a Luigi’s Box vylepšily doporučení produktů

Připraveni na inspiraci? Podívejte se na naši studii případu a dozvíte se, jak Muziker a Luigi's Box společně zpřevratili online doporučení produktů.

Přečíst případovou studii

EXIsport dosahuje impozantního zvýšení CTR v nástroji recommender o víc než 50%

Testy jasně ukázaly, že nástroj Luigi's Box Recommender má mnohem lepší výsledky než původní nástroje pro doporučování. Jeho nasazením v kategoriích získali další cenné transakce.

Přečíst případovou studii

Datart: Co stojí za 19% nárůstem konverzí? A/B test

Po vyhodnocení výsledků A/B testů vyhledávání se ukázalo, že řešení Luigi's Box je prokazatelně lepší než původní verze.

Přečíst případovou studii

Správná doporučení produktů dokážou zvýšit obrat

Luigi's Box Recommender nabízí řadu výhod, se kterými můžete pohodlně zvýšit obrat svého e-shopu.

Přečíst případovou studii

Chytré řešení pro farmaceutického giganta

Člen největší lékárenské sítě v EU zvýšil s Luigi's Boxem poměr konverzí z vyhledávání o 9,49 %.

Přečíst případovou studii
;