Zásady ochrany osobních údajů

Jaký je účel těchto informací?

Tyto informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů vám vysvětlí, kdo jsme, proč a jak osobní údaje zpracováváme a jaká máte práva, pokud jste osobou dotčenou takovým zpracováním a jak nás můžete v případě potřeby kontaktovat .

Kdo jsme?

Naše společnost Luigi’s Box, s.r.o. (dále jen „Luigi’s Box“) poskytuje reklamní a marketingové služby pomocí různých digitálních technologií, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely a značky javascript. Náš kontakt a další podrobnosti naleznete na konci těchto zásad.

Naše společnost je správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami, a proto odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v následujících případech:

 • jste náš zákazník a využíváte naše služby,
 • navštívili jste náš web,
 • pracujete pro našeho zákazníka nebo pro někoho, kdo nakupuje naše služby,
 • jste náš dodavatel,
 • ucházíte se u nás o pracovní pozici,
 • jste někdo (nebo pro někoho pracujete), komu bychom rádi dělali reklamu nebo poskytovali naše služby. V tomto případě jsme mohli získat vaše osobní údaje přímo od vás (například prostřednictvím nebo webové stránky, kde jste se mohli přihlásit k odběru našeho newsletteru) nebo z jiných zdrojů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, které jsme získali od vás nebo získali odjinud. Osobní údaje, které se vás týkají a které zpracováváme, mohou zahrnovat informace uvedené níže.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, když využíváte naše služby

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat, jsou:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • jméno osoby/společnosti, pro kterou pracujete, včetně vaší pracovní pozice nebo pozice, pokud službu pro tuto osobu/společnost využíváte.

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem za účelem řádného poskytování našich služeb a plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; nebo k provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy a v případě, že v případě neposkytnutí těchto informací nejsme schopni poskytovat naše služby, např. použití webové stránky jako přihlášený uživatel pro využívání služeb, které jste si objednali.

Informace, které získáváme vzájemnou komunikací

Můžeme zpracovávat informace, které získáme při komunikaci s vámi, včetně:

 • Informace o vás, které nám poskytnete nebo které vyplývají z naší vzájemné komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu, našich webových stránek, sociálních sítí či jinak.
 • Informace, které nám poskytnete nebo které získáme, když používáte naše webové stránky, používáte naše služby, získáváte informace o našich službách nebo se k nim přihlašujete, účastníte se našich propagačních aktivit a dotazníků, kontaktujete nás se svým požadavkem nebo když nahlásíte problém nebo když to uděláte některé z těchto činností jménem osoby, pro kterou pracujete.
 • Informace o vás, které jste nám poskytli, když jste se u nás ucházeli o zaměstnání, včetně vašich identifikačních a kontaktních údajů a informací uvedených ve vašem životopise, motivačním dopise, osvědčeních a dalších dokumentech, které jste nám poskytli, a jakékoliv osobní údaje, které nám o vás poskytli vaši referenční pracovníci.

Osobní údaje zpracovávané v reklamě

Pokud jste v minulosti využili naši službu a poskytli nám svou e-mailovou adresu, můžeme vás kontaktovat na této e-mailové adrese za účelem propagace našich služeb, speciálních nabídek, novinek a poskytování dalších informací souvisejících s našimi službami prostřednictvím našeho newsletteru. V souvislosti s tím však máte možnost rozhodnout se, že nechcete dostávat naše zpravodaje, zaškrtnutím příslušného políčka při odesílání e-mailu. Z odběru našeho newsletteru se také můžete kdykoli odhlásit zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka nebo pomocí odkazu v newsletteru, případně nás můžete v tomto ohledu kdykoli kontaktovat.

Můžete se také kdykoli přihlásit k odběru našeho newsletteru zadáním své e-mailové adresy do pole uvedeného na našich webových stránkách. Z odběru našich newsletterů se můžete kdykoli odhlásit, jak je popsáno výše.

Jaké osobní údaje zpracováváme, když používáte naše webové stránky?

Údaje, které od vás můžeme obdržet, když navštívíte naše webové stránky, ať už jako návštěvník nebo jako registrovaný zákazník využívající naše služby, mohou zahrnovat:

 • technické údaje včetně IP adresy používané pro připojení vašeho počítače k ​​internetu (IP adresu trvale neuchováváme a slouží pouze pro účely vyhledání místa, kam má být serverová odpověď na váš požadavek odeslána). IP adresa je v našem systému uložena pouze v anonymizované podobě, přičemž poslední oktet je nahrazeno písmenem „x“), vaše přihlašovací údaje (pokud jste se registrovali online), typ a verze prohlížeče a jeho nastavení, operační systém informace a případně informace ze souborů cookie používaných na našich webových stránkách;
 • informace týkající se vaší návštěvy, toky kliknutí na našem webu (včetně data a času), služby a ceny, které jste si prohlíželi nebo které jste si prohlíželi, doby odezvy stránky, délka návštěv na určitých podstránkách, informace o interakci se stránkou (jako je posouvání, kliknutí a pohyby myši ), jakékoli telefonní číslo používané k volání na číslo našeho zákaznického servisu nebo jména použitá prostřednictvím sociálních médií ke kontaktování našeho zákaznického servisu.

Dne 14. března 2022 Luigi’s Box úspěšně prošel penetračním testem aplikačních a webových služeb dle Metodiky OWASP od CITADELO s.r.o. Systémy Luigi’s Box obstály ve zkoušce falešného hackerského útoku na jejich bezpečnost a možný únik citlivých informací.

Naše používání souborů cookie ke zpracování osobních údajů je vysvětleno v našich zásadách používání souborů cookie; a doporučujeme, abyste si přečetli tyto zásady používání souborů cookie.

Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

 • K uzavírání smluv s vámi nebo osobou, pro kterou pracujete, a k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z našich smluvních vztahů na základě smlouvy podle našich podmínek služby.
 • Pro náborový proces, když se u nás ucházíte o práci a uzavíráte pracovní poměr.
 • Pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání.
 • K poskytovaní našich služeb;
 • komunikaci našich předsmluvních a smluvních vztahů a poskytovaní našich služeb;
 • řízení a spravování našich zákaznických vztahů a plnení povinností Luigi’s Boxu podle zvláštních předpisů (zejména daňových a účetních pravidel;
  pokud vy nebo osoba, pro kterou pracujete, jste naším zákazníkem, uživatelem nebo naším dodavatelem služeb.
 • Inzerovaní a poskytování informací týkajících se našich služeb. Naše marketingové aktivity řídíme prostřednictvím přímé marketingové komunikace (například prostřednictvím e-mailů) nebo prostřednictvím telefonních hovorů. To může zahrnovat návrhy a doporučení týkající se našich služeb, které by vás mohly zajímat. Pokud na našich webových stránkách používáme také naše analytické a sledovací soubory cookie, můžeme informace získané z těchto souborů použít také k reklamním účelům, zejména k lepšímu pochopení vašeho používání našich webových stránek.
 • Zaznamenávání a vyhodnocení přístupu a pohybu uživatelů našich webových stránek pomocí Google Analytics a HotJar. Shromážděné údaje slouží pouze k vyhledání ad hoc informací potřebných k řešení technických problémů, ke správě webu a ke zjištění preferencí našich zákazníků a uživatelů našeho webu, přičemž jsou ve formě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých údajů. prameny. Žádné z těchto informací nepoužíváme k identifikaci návštěvníků našich webových stránek nebo uživatelů našich služeb.
 • Ke správě našich webových stránek s ohledem na naše podmínky a interní operace, což také zahrnuje údržbu a zlepšování jednotlivých aspektů našich služeb, poskytování služeb a informací, které od nás požadujete, odpovídání na komentáře a dotazy, podporu uživatelů služeb, odstraňování problémů, analýzu dat, testování, statistiky účely a průzkumy.
 • Ke vylepšení naší webové stránky, abychom zajistili, že jejich obsah bude prezentován co nejefektivněji pro vás a pro vaše zařízení.
 • Ke pochopení trendů týkajících se používání našich služeb a preferencím našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby a vyvíjet nové produkty, služby, funkce a funkce.
 • Pro zachování ochrany a zabezpečení našich webových stránek, dalších systémů a majetku.
 • K dokazování, vymáhání nebo obhajobě našich nároků, zejména v řízení před orgány veřejné moci.

Jaké jsou právní důvody pro naše zpracování vašich osobních údajů?

Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje, je následující:

 • Pokud je nutné získat váš předchozí souhlas s dotčeným zpracováním, aby nám to bylo umožněno, získáme váš souhlas v souvislosti s dotčeným zpracováním a budeme se na něj spoléhat (viz níže, jak svůj souhlas kdykoli odvolat ). Souhlas je právním základem pro zpracování vašich údajů, například když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo když uchováváme vaše údaje v naší databázi uchazečů o zaměstnání.
 • V opačném případě budeme vaše osobní údaje zpracovávat tam, kde je zpracování nezbytné:
 • pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy – na tomto právním základě zpracováváme údaje nezbytné pro poskytování služeb a nezbytné pro výkon práv a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené dle našich obchodních podmínek. Na tomto právním základě také zpracováváme údaje pro účely náborového procesu, když se u nás ucházíte o zaměstnání,
 • pro splnění našich zákonných povinností – z tohoto právního důvodu jsme povinni uchovávat např. fakturační údaje v účetnictví po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, popř.
 • pro účely námi sledovaného oprávněného zájmu, a to pouze za okolností, kdy tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů – z tohoto právního důvodu můžeme zasílat našim zákazníkům, například reklamní informace o naší společnosti. Spoléháme se také na náš oprávněný zájem, pokud zpracováváme údaje z důvodu zachování bezpečnosti našich systémů. Vezměte prosím na vědomí, že když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, vždy pečlivě posuzujeme, zda konkrétní zpracování nepřevažuje nad vašimi právy a svobodami.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme s žádnými třetími stranami. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze poskytovatelům služeb, kteří přijali nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů. Když sdílíme osobní údaje s ostatními, vyžadujeme, aby je uchovávali v bezpečí. V této části se můžete dozvědět více o tom, s kým sdílíme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími příjemci:

 • naši obchodní partneři, dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé služeb, například autorizovaní poskytovatelé IT služeb, účetní společnosti, to vše v rozsahu nezbytném ke splnění povinností těchto dodavatelů a poskytovatelů služeb ve vztahu k Luigi’s Box;
 • další příjemci, včetně:
 • naši auditoři, právní poradci a další odborní poradci a poskytovatelé služeb;

Další zveřejnění, která můžeme učinit

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám:

 • V případě, že by Luigi’s Box nebo jeho část získala třetí strana, byly by v takovém případě osobní údaje zpracovávány jako součást převáděného majetku.
 • Máme-li povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoli zákonné povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pro uplatnění či uplatnění našich práv vyplývajících z právních předpisů a/nebo podmínek služby nebo pro ochranu práv, majetek a bezpečnost Luigi’s Box, našich zákazníků nebo jiných; v těchto případech můžeme vaše údaje poskytnout zejména orgánům veřejné moci a našim právním poradcům a dalším odborným konzultantům.

Kde osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím zemím, tedy zemím mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pokud poskytujeme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), lze takové poskytnutí provést pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřené úrovni ochrany osobních údajů v této třetí zemi. nebo na základě jiných vhodných záruk (viz http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) v souladu s kapitolou V směrnice EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Jak jsou vaše data chráněna?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Přijali jsme bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů zpracovávaných v tištěné podobě nebo/a také elektronicky před zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným poskytnutím nebo přístupem k nim.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny šifrováním. K tomu využíváme šifrovací systém SLL (Secure Socket Layer). Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, abychom zabezpečili naše webové stránky a další systémy používané pro zpracování údajů.

Přístup k vašemu zákaznickému účtu, který je vytvořen po vaší registraci u nás, je možný pouze po zadání vaší e-mailové adresy a vámi zvoleného hesla. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašich přístupových údajů. Proto doporučujeme, abyste své přístupové údaje nikomu nesdělovali. Se svými přístupovými údaji byste měli zacházet jako s důvěrnými a vždy se po ukončení činnosti nezapomeňte odhlásit ze svého účtu.

Na našem webu neprobíhá žádná platební transakce a všechny platební transakce zajišťuje banka nebo jiní autorizovaní poskytovatelé platebních služeb.

Bohužel přenos dat přes internetové stránky není nikdy zcela bezpečný. Navzdory naší snaze udělat maximum pro ochranu vašich osobních údajů nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky, a proto veškeré přenosy dat provádíte na svou výhradní odpovědnost. Od okamžiku, kdy obdržíme vaše údaje, přijmeme přísná opatření a bezpečnostní opatření, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu k vašim údajům.

Chtěli byste se dozvědět více o našich bezpečnostních opatřeních, která jsme přijali k ochraně vašich osobních údajů? Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených níže.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Pokud s vámi neuzavřeme pracovní nebo dodavatelskou smlouvu, jsou osobní údaje pro účely náborového řízení uchovávány až do ukončení daného výběrového řízení. V případě, že nám byl poskytnut souhlas, uchováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání po dobu 2 let od data udělení souhlasu.

Osobní údaje zpracovávané za účelem uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy jsou zpracovávány v zákonem stanovených lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (typicky pět až deset let). Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu a osobní údaje zpracovávané za účelem správy vašeho zákaznického účtu budou zpracovávány, pokud nebude smlouva odvolána nebo zákaznický účet bude smazán ukončením naší smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány pouze po dobu trvání tohoto zájmu.

Poté, co byly vaše údaje zpracovány, a pokud neexistuje právní základ pro další zpracování vašich údajů, budou odstraněny; to neplatí, je-li další zpracování nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo je-li vyžadováno pro jiný oprávněný a zákonný účel.

Jaká jsou vaše práva?

Níže naleznete práva, která máte ohledně svých osobních údajů a které konkrétní podmínky jsou uvedeny v kapitole III GDPR. Pokud byste chtěli uplatnit některé ze svých práv nebo o nich získat více informací, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a my vám pomůžeme. Vezměte prosím na vědomí, že některá práva se na vaši situaci nemusí vztahovat, protože některé zákonné požadavky nemusí být splněny pro prosazení těchto práv.

Ohledně vašich zpracovávaných osobních údajů máte následující práva:

 • Právo přístupu
 • Máte právo získat přístup k informacím o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování nebo byste se chtěli dozvědět více o osobních údajích, které od vás zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a my vám poskytneme další informace.
 • Právo na opravu
 • Můžete nás požádat, abychom bez zbytečného odkladu opravili námi nepřesně uložené informace. Máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz / právo být zapomenut
 • Máte právo nás požádat o trvalé odstranění vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete podat, pokud se například domníváte, že osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Právo na omezení zpracovatelských činností
 • Máte právo od nás požadovat, abychom omezili naše zpracovatelské činnosti, například pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, a to po dobu do ověření správnosti těchto osobních údajů nebo kdy zpracování vašich osobních údajů je nezákonné.
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Máte právo požadovat údaje, které o vás zpracováváme automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci, pokud technicky proveditelné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete se na nás kdykoli obrátit za účelem nalezení řešení vašeho problému. Vždy však máte právo podat formální souhlas u Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky (https://www.dataprotection.gov.sk).

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (například zasílání newsletterů) – v takovém případě již nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; v takovém případě již osobní údaje na tomto právním základě nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jak odvolat souhlas se zpracováním?

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho předchozího souhlasu s tímto zpracováním, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě zastavíme příslušné zpracování. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak uplatnit svá práva na ochranu údajů?

Svá práva ke svým osobním údajům můžete uplatnit zde:

Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv jako subjekt údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo máme důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost podává, vyhrazujeme si právo požádat o další informace nezbytné k potvrzení totožnosti osoby, která žádost podává.

Kontaktní údaje

Naše úplné kontaktní údaje jsou:
Společnost Luigi’s Box, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

E-mail: dataprotection@luigisbox.com
Tel: +421 903 547 498

Změny těchto zásad

Všechny změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně vám budou oznámeny e-mailem. Pravidelně se vraťte, abyste viděli aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.

Datum

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 10. ledna 2023.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány v několika jazykových verzích. V případě jakéhokoli rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost anglická verze.