Úryvek (snippet)

Úryvek (snippet) je text prezentovaný jako stručná reprezentace obsahu výsledku vyhledávání, která uživateli umožní posoudit jeho relevanci k danému dotazu. Může být vytvořen autorem dokumentu, extrahován z textu spojeného s konkrétním indexovým výrazem nebo odvozen algoritmicky z textu dokumentu.